MAGPLUS

MAGPLUS

Aktivovat přístup k: MAGPLUS za 99 CZK vč. KÁĎ. Poplatek bude účtován každých 7 dní.

Službu můžete deaktivovat přes: portál: mobileinfo.biz, cena: 0 Kč. Poplatek bude připočten k vašemu vyúčtování u vašeho poskytovatele (předplacený telefon) nebo odečten z vašeho vyúčtování (předplacený telefon). Časopisy v češtině a angličtině..

Plat' Mobilem

Služba MAGPLUS je doplňkovou službou v rámci služby za prémiovou sazbu a jedná se o službu týdenního předplatného, která umožňuje přístup k největšímu stánku s digitálními časopisy. ("Servis").

Cena za přístup na webovou stránku je 99 CZK brutto za týden (bude účtován 1 poplatek 99 CZK brutto za týden.

Služba je dostupná pro mobilní telefony nebo jiná koncová zařízení Android a iOS se SIM kartou v sítích O2, T-Mobile & Vodafone.

Poplatek bude připočten k vašemu vyúčtování u vašeho operátora (předplacený telefon) nebo odečten ze zůstatku na vašem účtu (předplacený telefon).

Pro využívání multimediálního obsahu přijatého na Webových stránkách je nutné připojení k internetu. Poplatky za přenos dat nejsou zahrnuty v poplatku za přístup na Webové stránky. Pokud používání Webu vyžaduje stahování dat pomocí GSM přenosu, budou tyto poplatky účtovány Operátorem, dle aktuálního ceníku smluvního Operátora.

Chcete-li zadat objednávku, musíte si přečíst obsah uvedený na Aktivační stránce a postupovat podle pokynů na ní uvedených.

Registrace na webové stránce znamená souhlas s pravidly a zásadami ochrany osobních údajů. Po registraci na Webovou stránku obdržíte zdarma uvítací zprávu potvrzující, že registrace do služby byla úspěšná.

Služba je aktivována na dobu neurčitou, dokud ji nezrušíte. Pro odstoupení zašlete SMS s textem STOP MAGPLUS na číslo 80708 (O2) nebo 80425 (T-Mobile) nebo 191 (Vodafone), cena: 0 CZK.

Poskytovatel služeb a subjektu poskytující další přednost je: Media Digital S.A., Olazabal 1515, 1428, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina, zapsaná v obchodním rejstříku v Buenos Aires, Argentina pod číslem 30-71409520-6 (dále jen) "Organizále jen" .

V případě reklamace kontaktujte: info-pl@mobileinfo.biz, telefonní číslo: 800 007 173 (místní poplatek) od pondělí do pátku 9:00 - 17:00.

Pořadatel bude zákazníka kontaktovat na jím uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu. Smluvní podmínky: http:\/\/muuvii.com\/U\/MjjgmnQJ

Stiskem tlačítka Pokračovat uživatel výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že s objednávkou je spojena povinnost uhradit telefonní účet dle výše popsané frekvence Webu. Dále uživatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Pravidel pořadatele a výslovně jej přijímá, a souhlasí s okamžitým zahájením poskytování Webu a s tím spojenou ztrátou jeho práva na odstoupení od smlouvy o poskytování Webu ve lhůtě 14 dnů. Kromě toho také souhlasíte s tím, že si v okamžiku uzavření smlouvy o poskytování služeb (potvrzení smlouvy) neprodleně stáhnete a uschováte platnou kopii Provozního řádu pořadatele, která vám bude zpřístupněna (ve formě webové odkaz) v SMS, kterou obdržíte potvrzující uzavření smlouvy na službu.

Pravidla webových stránek | Kontakt: 800007173 / info-cz@mobileinfo.biz